mandag, april 19, 2010

Korset på bakken


Der er noget bevægende ved at komme trampende ad en sti i en skov en forårsdag og så pludselig på et bakkedrag se et 474 år gammelt kors mod den forårsblå himmel.

Sådan et syn finder man ikke mange steder i Danmark. Jeg vidste godt, at jeg lede efter et kors, men ikke at det lå så fremtrædende i landskabet.

Korset er rejst til minde om Vinderød kirkes første lutheranske præst - kirken anes på billedet bag træet. Da han talte mod Rom, mod handel med aflad og helgendyrkelse stenede de lokale ham til døde i 1536.

Som skik var, lod man ham ligge, hvor han døde, så vilde hunde og andre rovdyr kunne æde hans lig.

Næste morgen var hans lig urørt. Det gjorde de lokale nervøse, så der blev talt over ham og man lod ham ligge en nat mere.

Hans lig var stadig intakt da dagen kom og så indså man, at det var ham, der havde ret og vendte sig fra Rom. Han blev begravet på stedet og korset blev rejst.

Blandt de lokale hed det sig, at bøndernes dyr ville blive syge, hvis korset forfaldt. Derfor er det der stadig.

En interessant historie, men det er svært at finde noget mere konkret om den. Den kan altså bare være en røverhistorie, selv om Kulturarvsstyrelsen har fredet korset, som et fortidsminde.

0 kommentarer: